GENEL AYDINLATMA METNİ
İŞ ORTAĞI- TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI v1
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
VERİ SAHİBİ BAŞVURU YÖNETİMİ POLİTİKASI
EK 2- ÇALIŞAN ADAYI -STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ
BUSINESS PARTNER-SUPPLIER DISCLOSURE TEXT EN
DATA SUBJECT APPLICATION FORM EN
DATA SUBJECT APPLICATION MANAGEMENT POLICY EN
GENERAL DISCLOSURE TEXT v1 EN
PERSONAL DATA PROCESSING AND PROTECTION POLICY
PERSONAL DATA RETENTION AND DESTRUCTION POLICY EN
POLICY ON PROTECTION AND PROCESSING OF SPECIAL NATURE PERSONAL DATA EN